visjon

ALT HAR I SEG MER
ENN DET DU SER VED FØRSTE ØYEKAST
John Reidar

Vi er næringsdrivende, men ønsker først og fremst at
”Den gamle hagen” skal være NÆRINGSGIVENDE
– for oss som bor og jobber her og for dere som kommer hit.

Vi vil skape et sted med hvilepuls og atmosfære.
Gjennom kunst, kurs, konserter o.a. ønsker vi å gjøre rom for dialog og kreativ utvikling.