Marit Austerheim John Reidar Austerheim
John Reidar Austerheim - født 1964
 • Utdannet grafisk designer ved ”Skolen for grafisk
  formgivning”
 • Debututstilling som billedkunstner med oljemalerier
  i 1990, støttet av Norsk Kulturråd
 • Flere separatutstillinger og arbeid med bestillingsoppdrag
 • Undervisning i den videregående skole
  og for folkeuniversitetet.
 • Bygget opp en undervisningsenhet i ”Form & Farge”
  ved institusjonen Veslelien i Ringsaker og hadde det
  daglige ansvaret for den i tre år.
 • Siden 1998: Egen virksomhet i ”Den gamle hagen”
  sammen med sin mann, John Reidar.
 • Gründeren som har gjort det mulig å jobbe og bo i ”Den gamle hagen”.
 • Finner veier og muligheter for drift og videre utvikling.
 • Er visjonær, realistisk og utholdende.
 • Bygger og utvikler husene og hagen.
 • Legger til rette forholdene for de gode opplevelsene.
 • Forlagsvirksomhet siden 1992.